Úřední deska 2017

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Sasková

Usnesení č.4 ze zasedání ZO ze dne 22.11.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Rozpočtové opatření č. 4 - 2017

Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Černousy pro rok 2018

Veřejná vyhláška - nařízení obecné povahy MZE

Oznámení směna pozemků Ondřejíková

Úvodní jednání KPÚ

Mikroregion DSO RO č.3

Aktualizace PRVKUK Frýdlantska 2016

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

Usnesení č. 3 ze zasedání ZO ze dne 27.9.2017

Rozpočtové opatření č. 3 - 2017

Zasedání OVK

MZE - veřejná vyhláška zastavení těžby dřeva

DSO Frýdlantsko střednědobý výhled rozpočtu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Nabídka pozemků SPÚ

Oznámení - obnova katastrálního operátu - Boleslav -Černousy

Veřejná vyhláška Pillerová

Usnesení č.2 ze zasedání ZO ze dne 28.6.2017

Rozpočtové opatření č. 2 - 2017

Odročení dražebního jednání Jonášová

DSO schválené RO č. - 1 - 2 /2017

DSO Mikroregion - schválený závěrečný účet 2016

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Štrbák

Odročení dražebního jednání  Jonášová

Mikroregion Frýdlantsko - závěrečný účet 2016

Dso-zaverecny-ucet-za-rok-2016-podpis

Dso-zprava-prezkum-2016

Dso-vzaz-

Dso-rozvaha-bilance

Dso-fin-2-12mDso-priloha

Veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitých věcí 2017

Turow - změna místního plánu územního rozvoje města a obce Bogatinya - povrchového dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno - Zdroj  

Schválený  rozpočet DSO  2017

DSO vyhláška Dětřichov

Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový úřad

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO ze dne 22.3.2017

Rozpočtové opatření č. 1 - 2017

Střednědobý výhled obce Černousy schválený ZO

Závěrečný účet obce Černousy 2016 - schválený

DSO vyhláška Heřmanice

DSO vyhláška Dětřichov

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Grulo

Účetní závěrka - příloha

Rozvaha - bilance

Výkaz plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet obce Černousy 2016 - návrh 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2016

Oznámení SPÚ - ukončení aktualizace BPEJ

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce Černousy

Rozpočet Mikroregionu DSO 2017

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

SPÚ - oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ) v katastrálním území Černousy

Veřejná dražební vyhláška - Piller

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Štrbák

Rozpočet obce Černousy 2017

 

Úřední deska 2016