Úřední deska 2018

Veřejná vyhláška rozhodnutí OLH

Usnesení č. 7 ze zasedání ZO dne 28.11.2018

Rozpočtové opatření č. 5 - 2018

Oznámení prodej pozemku v k.ú. Boleslav

Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Černousy na rok 2019

Vyhláška - přechodná úprava provozu

Návrh rozpočtu Mikroregion DSO 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 

Usnesení č. 6 ze zasedání ZO ze dne 31.10.2018 - ustavující

Ustavující zasedání nově zvoleného ZO Černousy 31.10.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Černousy

Mikroregion DSO Frýdlantsko oznámení 

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

Usnesení č. 5 ze zasedání ZO ze dne 26.9.2018

Rozpočtové opatření č.4 - 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO

Oznámení prodej části pozemku p.p.č. 404 v k.ú. Boleslav

Volby ZO - první zasedání OVK

Oznámení prodej části pozemku p.p.č. 188 v k.ú. Boleslav

Volby ZO - možné způsoby a úpravy volebních lístků

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Mikroregion DSO - Závěrečný účet 2017

Veřejná vyhláška KÚLK

Informace opočtu a sídle vol. okrsků 2018

Veřejná vyhláška 

Informace o počtu členů zastupitelstva obce

Rozpočtové opatření č. 3 - 2018

Usnesení č. 4 ze zasedání ZO ze dne 27.6.2018

DSO - závěrečný účet 2017

DSO - FIN

DSO - Rozvaha a bilance

DSO - výkaz zisku a ztráty

DSO - zpráva o výsledku hospodaření Mikroregionu  Frýdlantsko za rok 2017

Oznámení prodej části pozemku p.p.č. 189/1 v k.ú. Boleslav

Oznámení prodej části pozemku p.p.č. 404 v k.ú. Boleslav

Oznámení uzavírka MK Ves - Andělka !!!

Usnesení č. 3 ze zasedání ZO ze dne 16.5.2018

DSO rozpočtové opatření č. 1 - 2018

Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí 2018

Veřejná vyhláška - stanoveni přechodné úpravy provozu MK Ves - Andělka

Usnesení č. 2 ze zasedání ZO ze dne 28.3.2018

Rozpočtové opatření č. 2 - 2018

KPÚ Černousy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

Účetní závěrka -

Příloha 2017

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

FIN výkaz plnění rozpočtu

Závěrečný účet obce Černousy 2017 - návrh

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2017

DSO - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

DSO záměr prodeje pozemku

Oznámení prodej pozemku p.p.č. 17/13 v k.ú. Ves

Usnesení č.1 ze zasedání ZO ze dne 7.2.2018

Rozpočtové opatření č. 1 - 2018

Zveřejňování rozpočtového procesu

DSO rozpočtová opatření - 2017

KPÚ Boleslav a část Černousy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

Rozpočtové opatření č. 6 - 2017

Nařízení ORP Frýdlant

Veřejná vyhláška doručení návrhu ÚP Černousy

Návrh rozpočtu DSO 2018

Informace o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Oznámení o rozšíření úředních hodin FÚ Frýdlant-2018

DSO rozpočtové provizorium - 2018

Mikroregion DSO - vyhláška

 

Úřední deska 2017