Úřední deska 2017

Oznámení - obnova katastrálního operátu - Boleslav -Černousy

Veřejná vyhláška Pillerová

Usnesení č.2 ze zasedání ZO ze dne 28.6.2017

Úprava rozpočtu - 2/2017

Odročení dražebního jednání Jonášová

DSO schválené RO č. - 1 - 2 /2017

DSO Mikroregion - schválený závěrečný účet 2016

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Štrbák

Odročení dražebního jednání  Jonášová

Mikroregion Frýdlantsko - závěrečný účet 2016

Dso-zaverecny-ucet-za-rok-2016-podpis

Dso-zprava-prezkum-2016

Dso-vzaz-

Dso-rozvaha-bilance

Dso-fin-2-12mDso-priloha

Veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitých věcí 2017

Turow - změna místního plánu územního rozvoje města a obce Bogatinya - povrchového dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno - Zdroj  

Schválený  rozpočet DSO  2017

DSO vyhláška Dětřichov

Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový úřad

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO ze dne 22.3.2017

Úprava rozpočtu - 1/2017

Střednědobý výhled obce Černousy schválený ZO

Schválený závěrečný účet obce Černousy 2016

DSO vyhláška Heřmanice

DSO vyhláška Dětřichov

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Grulo

Účetní závěrka - příloha

Rozvaha - bilance

Výkaz plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Návrh - závěrečný účet obce Černousy 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2016

Oznámení SPÚ - ukončení aktualizace BPEJ

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce Černousy

Rozpočet Mikroregionu DSO 2017

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

SPÚ - oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ) v katastrálním území Černousy

Veřejná dražební vyhláška - Piller

Oznámení o vyvěšení žádosti - pacht Štrbák

Rozpočet obce Černousy 2017

 

Úřední deska 2016