Úřední deska 2019

Usnesení č. 6 ze zasedání ZO dne 27.11.2019

Rozpočtové opatření 4-2019

Oznámení záměru prodeje bytového domu Boleslav čp.16

Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Černousy pro rok 2020

Návrh rozpočtové provizorium Mikroregion DSO 2020

Rozhodnutí SPÚ - KoPÚ Černousy

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.11.2019

Veřejná vyhláška - stanoveni místní úpravy provozu MK Černousy p.p.č. 653 v k.ú. Černousy

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozuMK Černousy p.p.č. 653 v k.ú. Černousy

Usnesení č. 5 ze zasedání ZO dne 30.10.2019

Oznámení změna územního plánu města a obce Bogatynia - Turów

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO dne 30.10.2019

Zápis z jednaní Finančního a Kontrolního výboru ZO Černousy č. 3/2019

Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu rekonstrukce silniční zeleně Černousy  

Usnesení č. 4 ze zasedání ZO dne 25.9.2019

Rozpočtové opatření 3 - 2019

DSO záměr prodej pozemků

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.9.2019

DSO záměr pronájem pozemku

Veřejné setkání občanů se zástupci provozovatele dolu Turów

Oznámení prodej bytového domu Boleslav čp.16

Oznámení pacht pozemků v k.ú. Ves

MZE - vyhláška

Pokračování těžby ložiska dolu Turow doplnění dokumentace a oznámení o veřejném projednání

Přechodná úprava provozu - vyhláška

Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 29.7.2019

Pozvánka na závěrečné jednání KoPÚ v k.ú. Černousy

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.7.2019

DSO Ro 1-2019 a záverečný účet DSO 2018

Oznámení o vystavení návrhu KoPú - Černousy

Závěrečný účet obce Černousy 2018 - schválený

Usnesení č. 2 ze zasedání ZO dne 5.6.2019

Rozpočtové opatření 2 - 2019 

Pozvánka na zasedání ZO dne 5.6.2019

Závěrečný účet DSO 2018 - návrh

Přezkum DSO příloha č.1 

DSO výkaz zisku a ztrát 2018 přílohač.2

DSO rozvaha 2018 příloha č.3

DSO příloha 2018 příloha č.4

DSO FIN 2018 kpříloze č.1

Oznámení MŽP - " Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów "

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí 2019

Zasedání OVK volby EP

Zápis č. 2/2019 z jednání Finančního výboru ZO

Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství - lesy

Oznámení Ministerstvo vnitra

Informace o sídle a počtu volebních okrsků

Účetní závěrka obce Černousy 2018

Příloha - 2018

Výkaz zisku a ztráty - 2018

Rozvaha-2018

Výkaz FIN

Závěrečný účet obce Černousy 2018 - návrh

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2018

Informace pro občany jiných členských států EU pro volby do EP

Schválený rozpočet DSO - 2019

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO dne 13.3.2019

Rozpočtové  opatření 1 -2019

Pozvána na zasedání ZO dne 13.3.2019

Koncepce - změna územního plánu města a obce Bogatynia území povrchového hnědouhelného dolu Turow

Návrh rozpočtu DSO - 2019

Oznámení prodej části pozemků v k.ú. Boleslav

Dražební vyhláška - PROKONZULTA 

DV PROKONZULTA

Rozpočtové opatření DSO

Rozpočtové opatření 7-2018

Úřední deska 2018