Úřední deska 2019

Zápis z jednaní Finančního a Kontrolního výboru ZO Černousy č. 3/2019

Veřejná vyhláška přechodná úprava provozurekonstrukce silniční zeleně Černousy  

Usnesení č. 4 ze zasedání ZO dne 25.9.2019

Rozpočtové opatření 3 - 2019

DSO záměr prodej pozemků

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.9.2019

Veřejné setkání občanů se zástupci provozovatele dolu Turów

Oznámení prodej bytového domu Boleslav čp.16

Oznámení pacht pozemků v k.ú. Ves

MZE - vyhláška

Pokračování těžby ložiska dolu Turow doplnění dokumentace a oznámení o veřejném projednání

Přechodná úprava provozu - vyhláška

Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 29.7.2019

Pozvánka na závěrečné jednání KoPÚ v k.ú. Černousy

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.7.2019

DSO Ro 1-2019 a záverečný účet DSO 2018

Oznámení o vystavení návrhu KoPú - Černousy

Závěrečný účet obce Černousy 2018 - schválený

Usnesení č. 2 ze zasedání ZO dne 5.6.2019

Rozpočtové opatření 2 - 2019 

Pozvánka na zasedání ZO dne 5.6.2019

Závěrečný účet DSO 2018 - návrh

Přezkum DSO příloha č.1 

DSO výkaz zisku a ztrát 2018 přílohač.2

DSO rozvaha 2018 příloha č.3

DSO příloha 2018 příloha č.4

DSO FIN 2018 kpříloze č.1

Oznámení MŽP - " Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów "

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí 2019

Zasedání OVK volby EP

Zápis č. 2/2019 z jednání Finančního výboru ZO

Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství - lesy

Oznámení Ministerstvo vnitra

Informace o sídle a počtu volebních okrsků

Účetní závěrka obce Černousy 2018

Příloha - 2018

Výkaz zisku a ztráty - 2018

Rozvaha-2018

Výkaz FIN

Závěrečný účet obce Černousy 2018 - návrh

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2018

Informace pro občany jiných členských států EU pro volby do EP

Schválený rozpočet DSO - 2019

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO dne 13.3.2019

Rozpočtové  opatření 1 -2019

Pozvána na zasedání ZO dne 13.3.2019

Koncepce - změna územního plánu města a obce Bogatynia území povrchového hnědouhelného dolu Turow

Návrh rozpočtu DSO - 2019

Oznámení prodej části pozemků v k.ú. Boleslav

Dražební vyhláška - PROKONZULTA 

DV PROKONZULTA

Rozpočtové opatření DSO

Rozpočtové opatření 7-2018

Úřední deska 2018