Zastupitelstvo obce

Miroslav Richter, starosta obce

Petr Coufal, místostarosta obce

Marie Šemberková, předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Jan Coufal, předseda finančního výboru

Hana Babiaková, člen kontrolního výboru

Milan Hanzl, člen kontrolního výboru

Roman Tůma, člen finančního výboru

Alois Deschmann, člen finančního výboru

Tomáš Vnouček