Zastupitelstvo obce

Miroslav Richter, starosta obce

Petr Coufal, místostarosta obce

Marie Šemberková, předsedkyně kontrolního výboru

Vladimír Keller, předseda finančního výboru

Roman Tůma

Šárka Šemberková

Josef Konkus

Jan Grulo

Vladimír DAVÍDEK