" Nové" Územní plán Černousy - návrh pro veřejné projednání

GRAFICKÁ ČÁST

Hlavní výkres Černousy

Koordinační výkres Černousy

Výkres předpokládaných záborů půdniho fondu Černousy

Výkres veřejné prospěšných staveb, opatření a asanaci Černousy

Výkres základního členeni územi Černousy

 

" Nové" Územní plán Černousy - návrh pro veřejné projednání

TEXTOVÁ ČÁST

Územni plán Černousy - návrh pro veřejné projednani

Odůvodnění územního plánu Černousy

Výkres širších vztahů ÚP Černousy 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Černousy

Natura ÚP Černousy 2020

SEA ÚP Černousy 2020

Grafická a textová část - pro společné jednání již proběhlé

 

Grafická část

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanace

 

Textová část

Odůvodnění Územního plánu Černousy

Hodnocení vlivů

Návrh pro společné jednání

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Černousy na udržitelný rozvoj území

Formuláře ÚP

Podání připomínky ke společnému jednání