Úřední deska 2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

Oznámení Mikroregion DSO Frýdlantsko

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant odbor dopravy

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Usnesení č.5 ze zasedání ZO dne 14.12.2020

Schválený rozpočet obce Černousy na rok 2021

Usnesení č.4 ze zasedání ZO dne 2.12.2020

Pozvánka na zasedání ZO 14.12.2020

Zápis z jednaní_Finančního_výboru_ZO Černousy_2/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Pozvánka na zasedání ZO 2.12.2020

Návrh rozpočtu obce Černousy 2021

Vyhláška záměr prodeje Mikroregion DSO Frýdlantsko

Oznámení pacht pozemků v k.ú. Boleslav

Mikroregion DSO - rozočtové opatření č. 2/2020, návrh rozpočtu DSO 2021, střednědobý výhled rozpočtu DSO 2022-2026

Oznámení prodej pozemku k.ú. Černousy

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Omezení úřední hodiny OÚ Černousy od 12.10.2020

Střednědobý výhled obce Černousy 2017-2024

Sbírka zákonů ČR 162 krizová opatření

Nouzový stav ČR od 5.10.2020

Výsledky hlasovaní do Zastupitelstva Libereckého kraje v Černousích

Oznámení SPÚ - ustanovení opatrovníka KoPÚ

Přechodná úprava provozu MěÚ Frýdlant

Veřejná vyhláška převzetí písemnosti Čj.321

Veřejná vyhláška převzetí písemnosti Čj.139

Oznámení o době a místě konání voleb do zatupitelstva kraje

Rozpočtové opatřeníč. 3/2020

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání a doručení Územního plánu Černousy

Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 3.9.2020

Pozvánka na zasedání ZO 3.9.2020

Informace opočtu a sídle volebního okrsku

Oznámení pronájem Smíšené zboží

Oznámení prodej pozemku v k.ú. Černousy

Oznámení pacht části pozemku v k.ú. Černousy

MZE opatření obecné povahy

DSO schválený závěrečný účet - 2019

KÚ - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

MK Polní Domky poděkování Liberecký kraj

Tisková  zpráva k rozdělení měšce Mikroregionu

Odkaz na zveřejněné smlouvy k Dotačnímu programu Mikroregionu

https://cloud.liberec.cz/index.php/s/vGlSNuDJ4u9KOEp 

Koordinované stanovisko KÚ LK jako stanovisko dotčeného orgánu

Územní plán Černousy - veřejné projednání 1.7.2020

Územní plán Černousy_veřejné_projednání -_nesouhlas KHSLB

Usnesení č.2 ze zasedání ZO dne 24.6.2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Zápis z jednání Finančního a Kontrolního výboru ZO Černousy č. 1/2020

Veřejná vyhláška AZÚR KÚLK

KÚLK stanovisko k ÚP Černousy

Pozvánka na zasedání ZO 24.6.2020

Oznámení pacht pozemku v  k.ú. Boleslav

Oznámení prodej pozemku v k.ú. Černousy

Dso-závěrečný účet 2019 DSO příloha č.2

Dso-rozvaha-2019-příloha č.3

Dso-příloha-2019-příloha č.4

Dso-přezkum-2019-příloha č.1

Dso-fin-2019-k-příloze č.1

DSO - oznámení o zveřejnění

Veřejná vyhláška veřejné projednání Územní plán obce Černousy

Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO dne 22.4.2020

Veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitých věcí 2020

Rozpočtové opatření č. 1-2020

Opatření vlády státní hranice

Sbírka zákonů 202-204

Sbírka zákonů 185-192

Usnesení vlády ČR 193-198

Úřední hodiny OÚ Černousy od 20.4.2020

Sbírka zákonů  62

Sbírka zákonů 159 -161

Usneseni vlády CŘ 154 -155

Usnesení vlády ČR 156 -158

Závěrečný účet obce Černousy 2019 schválený

Pozvánka na zasedání ZO 22.4.2020

Ministerstvo zemědělství - lesy Opatření obecné povahy

Účetní závěrka

Příloha

Výkaz zisku a ztráty 2019

Rozvaha 2019

Fin 2019

Závěrečný účet 2019 - návrh

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Černousy 2019

Poděkování hejtmana

Usnesení vlády ČR 146-147

Usnesení vlády ČR 144-145

Usnesení vlády ČR 143

Usnesení vlády ČR 140 -142

Rozhodnutí hejtmana koordinace zdravotnictví

Usnesení vlády  ČR 130 -132

Úřední hodiny OÚ Černousy od 23.3.2020

Informační leták KÚLK COVID-19

Usnesení vlády ČR 122 - 128

Tisková zpráva LK

Tisková zpráva FÚ pro Liberecký kraj 17.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví

Usnesení vlády ČR 109-112

Usnesení vlády ČR 106 -108

Výzva města Frýdlant

Na veřejná místa včetně obchodů od úterního večera pouze s rouškou

!!! Zrušení zasedání ZO 18.3.2020 !!!

Opatření vlády ČR 16.3.2020

Usnesení vlády ČR 84-90

Usnesení vlády ČR-83

Tz-aktuální opatření finanční správa

Mimořádné opatření obce Černousy

Odkaz na stránky MZ koronavir v ČR

Nouzový stav usnesení vlády - 82

Nouzový stav usnesení vlády - 70-74

Stav nouze

Pozvánka na zasedání ZO 18.3.2020

Oznámení pacht pozemků v k.ú. Černousy

Oznámení o zveřejnění - DSO - Mikroregion Frýdlantsko oznamuje zveřejnění: výhled rozpočtu 2018-2022, závěrečný účet za rok 2018, rozpočet na rok 2020

Vyhláška "Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turow"

Nařízení MěÚ Frýdlant

Návrh rozpočtu Mikroregion DSO Frýdlantsko 2020

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

Veřejná vyhláška odbor dopravy

DSO rozpočtové provizorium 2020, rozpočtové opatření č. 2-2020

Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu MK Černousy

Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu MK Černousy

Dotační program Mikroregion DSO sociální služby

Úřední deska 2019