Úřední deska 2021

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO 28.6.2021

Usnesení č. 2 ze zasedání ZO 2.6.2021

Rozpočtové opatření č. 2 /2021

MZE veřejná vyhláška

MZE veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu

MZE opatření obecné povahy povahy

Oznámení Mikroregion DSO Frýdlantsko

Pozvánka na zaasedání ZO 2.6.2021

Rozhodnutí  SPÚ KoPÚ Boleslav a část Černousy

Oznámení pronájem prostor VÚD

Oznámení směna pozemků k.ú. Ves

Oznámení prodej pozemku k.ú. Boleslav

Veřejná vyhláška Turow

Mikroregion DSO oznámení

Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí 2021

Oznámení prodej pozemků v k.ú. Ves

Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti

Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti

KÚLK veřejná vyhláška

Dso příloha č. 4

Dso rozvaha příloha č. 3

Dso VZAZ příloha č. 2

Dso FIN příloha č. 1

DSO návrh závěrečného účtu 2020

Prodej pozemku p.p.č. 756 v k.ú. Černousy

Pacht pozemků v k.ú. Černousy

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO dne 10.3.2021

Pacht pozemků v k.ú. Černousy

Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Fin-2

Závěrečný účet obce Černousy 2020 návrh 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černousy 2020

Pozvánka na zasedání ZO 10.3.2021

Pacht části pozemku v k.ú. Boleslav

NÁVRH rozpočtu DSO Frýdlantsko 2021

NÁVRH - střednědobý výhled rozpočtu obce Černousy 2021-2025

Žádost o dotaci na podporu sítě sociálních služeb 2021

Dotační program Síť sociálních služeb na Frýdlantsku

Úřední deska 2020