Úřední deska 2020

Oznámení pacht pozemku v  k.ú. Boleslav

Oznámení prodej pozemku v k.ú. Černousy

Dso-závěrečný účet 2019 DSO příloha č.2

Dso-rozvaha-2019-příloha č.3

Dso-příloha-2019-příloha č.4

Dso-přezkum-2019-příloha č.1

Dso-fin-2019-k-příloze č.1

DSO - oznámení o zveřejnění

Veřejná vyhláška veřejné projednání Územní plán obce Černousy

Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO dne 22.4.2020

Veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitých věcí 2020

Rozpočtové opatření č. 1-2020

Opatření vlády státní hranice

Sbírka zákonů 202-204

Sbírka zákonů 185-192

Usnesení vlády ČR 193-198

Úřední hodiny OÚ Černousy od 20.4.2020

Sbírka zákonů  62

Sbírka zákonů 159 -161

Usneseni vlády CŘ 154 -155

Usnesení vlády ČR 156 -158

Pozvánka na zasedání ZO 22.4.2020

Ministerstvo zemědělství - lesy Opatření obecné povahy

Účetní závěrka

Příloha

Výkaz zisku a ztráty 2019

Rozvaha 2019

Fin 2019

Závěrečný účet 2019 - návrh

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Černousy 2019

Poděkování hejtmana

Usnesení vlády ČR 146-147

Usnesení vlády ČR 144-145

Usnesení vlády ČR 143

Usnesení vlády ČR 140 -142

Rozhodnutí hejtmana koordinace zdravotnictví

Usnesení vlády  ČR 130 -132

Úřední hodiny OÚ Černousy od 23.3.2020

Informační leták KÚLK COVID-19

Usnesení vlády ČR 122 - 128

Tisková zpráva LK

Tisková zpráva FÚ pro Liberecký kraj 17.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví

Usnesení vlády ČR 109-112

Usnesení vlády ČR 106 -108

Výzva města Frýdlant

Na veřejná místa včetně obchodů od úterního večera pouze s rouškou

!!! Zrušení zasedání ZO 18.3.2020 !!!

Opatření vlády ČR 16.3.2020

Usnesení vlády ČR 84-90

Usnesení vlády ČR-83

Tz-aktuální opatření finanční správa

Mimořádné opatření obce Černousy

Odkaz na stránky MZ koronavir v ČR

Nouzový stav usnesení vlády - 82

Nouzový stav usnesení vlády - 70-74

Stav nouze

Pozvánka na zasedání ZO 18.3.2020

Oznámení pacht pozemků v k.ú. Černousy

Oznámení o zveřejnění - DSO - Mikroregion Frýdlantsko oznamuje zveřejnění: výhled rozpočtu 2018-2022, závěrečný účet za rok 2018, rozpočet na rok 2020

Vyhláška "Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turow"

Nařízení MěÚ Frýdlant

Návrh rozpočtu Mikroregion DSO Frýdlantsko 2020

Veřejná vyhláška MěÚ Frýdlant

Veřejná vyhláška odbor dopravy

DSO rozpočtové provizorium 2020, rozpočtové opatření č. 2-2020

Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu MK Černousy

Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu MK Černousy

Dotační program Mikroregion DSO sociální služby

Úřední deska 2019