Myslivci

 Myslivecký spolek Andělka - Ves

Složení výboru MS:

Předseda - Zdeňek Štrbák,  hospodář - Rudolf Štrbák,  pokladník - Miroslav Křovina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

Dnem 31. března skončil myslivecký rok, proto je na čase bilancovat. Provedli jsme sčítání zvěře, plán odstřelu jsme splnili, opravili jsme několik mysliveckých zařízení a zakoupili dvě štěňata k výcviku na černou zvěř. Přestože jsme nejmenší spolek v okrese, můžeme se pochlubit velice dobrým odstřelem černé zvěře, které jsme slovili 80 kusů. Vydařily se nám dvě naháňky na černou. Na tomto odstřelu se nejvíc podíleli předseda spolku Zdeněk Štrbák a Rudolf Štrbák ml., který celkem slovil již 300 kusu.

Ve Vsi jsme také zakoupili starý zchátralý objekt, který chceme časem dle finančních možností přebudovat na své zázemí pro myslivecké účely.

Do dalšího mysliveckého roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a mysliveckých zážitků.                                 Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

2020

Vážení čtenáři, v krátkosti Vás budu informovat o činnosti našeho spolku.

Prvního února jsme svolali menší naháňku na černou zvěř se záměrem, snížení stavu černé zvěře v našich honitbách. Slovili jsme ve dvou lečích dva kusy černé zvěře a pět lišek, zvěře škodlivé myslivosti.

V únoru se podařilo našemu předsedovi, Zdeňkovi Štrbákovi jako třetímu překonat hranici 200 kusů v odstřelu černé zvěře. Přejeme LOVU ZDAR !

V měsíci březnu svoláme výroční valnou hromadu za rok 2019, přesný datum bude upřesněn.

Za myslivecký spolek Andělka – Ves, Rudolf Štrbák

2019

12. května proběhla v Hospodě pod Lípou výroční valná hromada, které  se zúčastnil i starosta obce pan Miroslav Richter. Součástí výročky byla také výstava trofejí srnců ulovených v loňském roce. Byla zde i trofej srnce oceněná bronzovou medailí.

Nedávno jsme odkoupili od Obce Černousy již nepojízdnou skříňovou Pragu PV3S. Z její skříně jsme vybudovali v lese chatku a vybavili jí pro potřeby odpočinku nebo případného přespání pro nás i naše hosty. Zde bych chtěl velice poděkovat Pepovi Dvorskému, který má na této stavbě největší zásluhy.

                                Za myslivecký spolek Andělka – Ves Rudolf Štrbák

2018

O tom, že zájem veřejnosti o naše myslivecké zábavy je stále velký, svědčí i návštěvnost na Poslední leči, kterou jsme uspořádali v listopadu. Na sál ve Vsi se přišlo pobavit více než 150 lidí. K tanci a poslechu hrál Orion, tombola byla jako vždy hodně bohatá a myslivecká kuchyně velmi chutná.

Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, co se na přípravě Poslední leče podíleli a také všem sponzorům.

26.12.2017 proběhlo tak jako tradičně ukončení roku štěpánskou naháňkou na „černou“. Po naháňce jsme pozvali přátelé na malé posezení s hudbou a občerstvením do hospody Pod Lípou ve Vsi.

                                               Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář 

Myslivecký ples jsme letos pořádali 24. února a jak se stává již tradicí, několik dní předem bylo už beznadějně vyprodáno. Napočítali jsme 160 návštěvníků a sál hospody Pod Lípou ve Vsi byl zaplněný do posledního místa. Zásluhu na tom mají jako obvykle skvělá zvěřinová kuchyně a velmi bohatá tombola. Naše kuchařky navařily 170 jídel, které si všichni velice pochvalovali. V tombole jsme rozdali čtyři divočáky, dva muflony, jedno srnčí, patnáct kachen, deset bažantů a dalších více než 140 cen, darovaných sponzory a přáteli.

Tímto bych chtěl poděkovat našim kuchařkám za skvělou svíčkovou, guláš a špízy, také všem sponzorům a především členům, kteří se na přípravách plesu podíleli.

Dne 19.5.2018 pořádal náš spolek výroční valnou hromadu, kde jsme zhodnotili uplynulé roční období. Součástí výroční schůze byla i výstava trofejí, ulovených za loňský rok. Na závěr došlo k pasování Jakuba Štrbáka na myslivce, který úspěšně složil zkoušku z myslivosti.

                                                                                                                     Za myslivecký spolek Rudolf Štrbák

Koncem léta a začátkem podzimu náš myslivecký spolek nijak nezahálel. Tak jako každý rok jsme postavili novou kazatelnu na odstřel černé zvěře. Přátelé z Mostu nás pozvali do honitby Rassl na odstřel muflona, kde se nám podařilo slovit tři pěkné berany. Šťastný lovec Rudolf Štrbák ml. ulovil svůj dvoustý kus černé zvěře, slovený divočák měl úctyhodných 145 kg. Přejeme „lovu zdar“.

 Touto cestou bych Vás rád pozval na „Poslední leč“, kterou bude náš spolek pořádat 17. listopadu v Hospodě pod Lípou ve Vsi. Chutná myslivecká kuchyně a bohatá nejenom zvěřinová tombola nebudou samozřejmě chybět.

                                                                                                                     Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

                                                                                                                        

2017

V jarním období členové našeho mysliveckého spolku nezaháleli. Během března a dubna se nám podařilo vybudovat novou kazatelnu, která bude sloužit k odstřelu černé i srnčí zvěře. V dubnu jsme zajistili dvě brigády sběru kamene na polích GRAINu.

                        Děkuji tímto všem členům našeho spolku, kteří se na této činnosti podíleli.                 

Na jaře se členové našeho mysliveckého spolku podíleli na opravě veřejné studánky Ve vsi u cesty ke kostelu.

                        V měsících květen a červen potřebují „plné“ srny nebo srna se srnčetem hlavně klid v honitbě. Tyto srny jsou málo pohyblivé a tak se stávají snadnou kořistí pro toulavé psy. Srna, kterou vidíte na obrázku skončila s prokousnutým hrtanem v katastru Ves, poblíž Fidlotu směrem na Andělku. Vše zdokumentovala myslivecká stráž.                                            

Zima 2016/2017

Poslední leč, kterou jsme pořádali v listopadu se opět setkala s velkým zájmem veřejnosti. Pobavit se, pochutnat si na výborné zvěřinové kuchyni a zkusit štěstí v tombole, kde byla spousta zvěřinových cen, přišlo téměř 150 návštěvníků. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci zábavy podíleli, především našim kuchařkám za přípravu skvělých jídel.

26. prosince jsme tradičně ukončili rok štěpánskou naháňkou, kdy se nám podařilo zlovit 6 kusů černé zvěře. Poté jsme poseděli s přáteli našeho spolku v hospodě Pod Lípou, pojedli, popili a pěkně si zazpívali za doprovodu kytary Franty Machiana a foukací harmoniky Míry Křoviny.

5. února jsme uskutečnili naháňku černé zvěře a byli jsme úspěšní, slovili jsme pět kusů. Do dnešního dne máme sloveno 58 kusů černé a 15 kusů srnčí zvěře. 4. března proběhne sčítání zvěře, kdy budeme moci upřesnit počty v našich honitbách.

18. února jsme uspořádali myslivecký ples a zájem veřejnosti byl opět velký. Sál ve Vsi doslova praskal ve švech, napočítali jsme 160 návštěvníků. Zásluhu na tom má určitě tradičně vynikající myslivecká kuchyně a velmi bohatá, nejenom zvěřinová tombola. Tentokrát jsme v tombole rozdali celkem 150 cen, těmi hlavními byly 3 kusy černé a 3 kusy srnčí zvěře. Tímto bych chtěl poděkovat našim kuchařkám za skvělou svíčkovou, guláš a špízy, také všem sponzorům a především členům, kteří se na přípravách plesu podíleli.

                   Za MS Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

Léto 2016

                      V měsíci květnu proběhla tak jako každý rok oprava mysliveckých zařízení a také členská schůze spojená s posezením s přáteli, které pořádáme vždy před odstřelem srnců. 16. května jsme se sešli v Hospodě Pod Lípou, zhodnotili svoji činnost, podebatovali s přáteli a skvěle si pochutnali na uzeném divočákovi. V červnu jsme vybudovali voliéru pro bažanty a v nejbližších dnech zakoupíme a dovezeme mladé bažanty na zazvěření.

   Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář 

Zima 2015/2016

Také naše druhá myslivecká zábava, kterou jsme uspořádali 20. února v Hospodě pod Lípou ve Vsi měla velký ohlas. Sál jsme opět již předem vyprodali, pobavit se přišlo více než 160 lidí. Zájem byl ale ještě větší, mnoho zájemců o vstupenky jsme museli pro naplněnou kapacitu odmítnout. Tombola byla hodně bohatá, hlavní ceny byly dva kusy černé zvěře. Stejně tak i kuchyň byla dobře připravená, po 150 porcích skvělé svíčkové, špízů a guláše se jen zaprášilo. Touto cestou bych chtěl poděkovat našim kuchařkám: Evě Štrbákové, Stáně Horákové a Ivaně Krišákové. Také chci poděkovat všem našim sponzorům, hudbě Orion a všem našim členům, kteří se na organizaci podíleli.

Poslední leč, kterou jsme uspořádali v listopadu ve Vsi, byla velice úspěšná. Sál se nám podařilo zaplnit do posledního místa, bavit se přišlo na 160 lidí. K jejich spokojenosti přispěla vyhlášená myslivecká kuchyně a tradičně bohatá tombola.

Všem, co se podíleli na přípravě zábavy, bych chtěl touto cestou poděkovat.

                             Za Myslivecký spolek, Rudolf Štrbák.                     

Léto 2015                   

 V měsíci květnu proběhla tak jako každý rok oprava mysliveckých zařízení a také členská schůze spojená s posezením s přáteli, které pořádáme vždy před odstřelem srnců. 16. května jsme se sešli v Hospodě Pod Lípou, zhodnotili svoji činnost, podebatovali s přáteli a skvěle si pochutnali na uzeném divočákovi. V červnu jsme vybudovali voliéru pro bažanty a v nejbližších dnech zakoupíme a dovezeme mladé bažanty na zazvěření.

--------------------------------------------------------------------------------

Letos se nám opět podařilo odchovat bažanty, kteří budou vypuštěni do přírody. Plánujeme jeden hon na bažanta. Zvěřina bude použita na poslední leč. Všem, kteří se podíleli na přípravách chci touto cestou poděkovat.

   Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář 
 

Zima 2015

V únoru opět probíhaly myslivecké akce, 14.2.2015 myslivecký ples ve Vsi v pohostinství Pod lípou, kterou navštívilo 100 lidí. Ples se vydařil, výborná kuchyně, svíčková, špíz, guláš přišla všem hostům k chuti. O půlnoci proběhla jako tradičně tombola, kde jako hlavní ceny byly srna a divočák. K tanci nám hrál Orion. Za přípravu jídel a sálu bych chtěl všem, kdo se jí účastnili poděkovat.

  Dne 21.2.2015 proběhla valná hromada MS spojená s oslavou 70. narozenin Františka Machiana. Oslavy se zúčastnily manželky a přátelé. Zároveň proběhla výstava trofejních srnců, kteří byli uloveni v tomto roce. S hudbou a dobrým jídlem jsme vydrželi až do pozdních hodin. Dne 28.2.2015 proběhlo každoroční sčítání zvěře.  S pozdravem „myslivosti zdar“  Rudolf Štrbák, hospodář MS

Fotografie0401Fotografie0405Fotografie0404Fotografie0407

Zima 2014

V listopadu se nám opět vydařila naše zábava na sále v hospodě Pod Lípou ve Vsi - „Poslední leč“. Výborná myslivecká kuchyně s bohatou tombolou přispěla k dobré náladě. Pobavit se přišlo více než 110 spokojených návštěvníků.

Koncem roku děláme tradičně na Štěpána naháňku na černou zvěř. Tentokrát jsme byli opět úspěšní, slovilo se 5 kusů divočáka. Na závěr jsme poseděli s manželkami a hosty u dobrého jídla a bavili se až do pozdních večerních hodin.

008009019020

023029

Léto 2014

                      Myslivecký spolek Andělka – Ves přes léto nezahálel. Od jara jsme postavili dvě kazatelny, určené hlavně na odstřel černé zvěře. Dále jsme postavili 3 ks žebříků a vše zabudovali do naší honitby. Splnili jsme odstřel srnců a daří se nám snižovat stavy černé zvěře, které jsme od 1. dubna zlovili 20 kusů. Připravujeme dovoz 50ti kusů bažantích kohoutů a začínáme plánovat poslední leč.

114 112 113 114

Jaro 2014

                      Duben je měsíc bilancování. 31. Března končí myslivecký rok a nastává čas hodnotit.

Tento rok jsme postavili 5 mysliveckých zařízení, vypustili jsme do přírody 50 kusů dospělé bažantí zvěře, zakoupili dva psi barváře, uspořádali Poslední leč, myslivecký ples a zajistili dostatečné množství krmení. Plán odstřelu srnčí zvěře (21 ks.) byl splněn, zlovilo se 22 kusů. Dále pak 15 ks. – černé, 47 ks. – bažantů, 53 ks. – kachny divoké, 21 ks. – liška a 16 ks. – zvěře škodlivé myslivosti.          

                                               Za MS Andělka – Ves, Rudolf Štrbák   

                     Zima 2014

Myslivci ze spolku Andělka – Ves pořádali 22. února Myslivecký ples a jako tradičně jsme měli velkou účast, přišlo více než 140 návštěvníků. Za to že návštěvy našich zábav jsou tak hojné, může především skvělá myslivecká kuchyně a velmi bohatá tombola. Né jinak tomu bylo i tentokrát. V tombole mohli návštěvníci vyhrát dva divočáky, jeden kus srnčího, zajíce, 10 bažantů, 10 kachen, 4 orebice a mnoho dalších cen. V kuchyni naše ženy připravily 60 porcí svíčkové, 50 guláše a 20 špízů, po kterých se jen zaprášilo. K tanci a poslechu hrál jako vždy Orion a i naší přátelé z Polska se velmi dobře bavili.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto vydařeného plesu.

                        Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář.


 
 Podzim 2013

Myslivecký spolek Andělka – Ves uspořádal 16. listopadu ve Vsi Pod Lípou Poslední leč. Tak jako vždy byla hojná účast, sešlo se až 130 lidí. Účastníky lákala především velmi bohatá zvěřinová tombola, ve které tentokrát byly 4 kusy divočáka, muflon, srna, mnoho bažantů a kachen a spousta dalších cen. Také tradičně výborná myslivecká kuchyně všem velice chutnala, svíčkové, špízů a guláše se prodalo 150 porcí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem ženám, které se na vaření těchto skvělých pochutin podílely.

Všechny čtenáře zvu na náš Myslivecký ples, který bude v únoru, opět v hospodě Pod Lípou ve Vsi, kde se opět můžete těšit na skvělou mysliveckou kuchyni a bohatou tombolu.

        Za MS Rudolf Štrbák

Jaro 2013

Dne 6. dubna se v Hospodě Pod Lípou ve Vsi konala výroční valná hromada MS Ves – Andělka. Byla to poslední valná hromada desetiletého období. Pozvání přijali starostové obcí Černousy a Višňová, zástupci MS Předlánce, Grain a.s. a mnoho dalších našich přátel.

Zúčastnění si vyslechli zprávu o činnosti za minulý rok, plán práce na rok2013 azprávu mysliveckého a finančního hospodáře. Všechny potěšila zpráva, že se nám podařilo podepsat smlouvu s honitebním společenstvím na dalších deset let. Byla vyhodnocena soutěž odstřelu škodné zvěře a všichni si mohli prohlédnout výstavu srnčích trofejí slovených v roce 2012.

Vrcholem valné hromady byla následná diskuze s bohatým občerstvením, kdy si všichni pochutnali na skvělém kančím guláši, který se jako obvykle paní Stáně Horákové velice povedl a o nic méně dobrým uzeným divočákem od pana Foldy.

                                              Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář   

Zima 2013

V sobotu 23.2.2013 pořádalo MS Ves – Andělka myslivecký ples na sále ve Vsi. Plesu se zúčastnilo více než 120 návštěvníků a všichni si velice pochvalovali skvělou mysliveckou kuchyni, kde se prodalo více jak 150 porcí svíčkové, guláše a špízů. Lákavé byly také ceny v tombole, kde byla první cena pěkně vypasený muflon, druhá divoké prase a třetí srnčí, dále také několik divokých kachen a bažantů. Ples se jako každoročně vydařil a hosté se s veselou rozcházeli až v ranních hodinách.

Touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na plese podíleli.

                                   Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář  

Img_0492Img_2486Img_2499

Podzim 2012

                      Myslivecké sdružení Ves – Andělka.

Poslední srpnový den proběhlo setkání myslivců s manželkami při opékání prasátka, ve Vsi v restauraci Pod Lípou, kterého se zůčastnili i přátelé z polského Spytkówa. Akce se velice zdařila a příští rok jí chceme určitě zopakovat.

Letošní plán odstřelu srnců 7 kusů byl splněn, bylo sloveno 8 kusů.

Zakoupeno bylo 100 ks. bažantů, kteří jsou nyní připravený na vypuštění do volné přírody.

                          Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář.

Dscn0760_3Dscn0757

Léto 2012

                      Tak jako celý rok, je i začátkem léta činnost mysliveckého spolku Ves – Andělka velmi bohatá. Připravili jsme voliéry a zakoupili 100 kusů bažantů, které na podzim vypustíme do volné přírody.

16. června proběhlo setkání našich rodin a přátel při opékání selete u hospody Pod Lípou ve Vsi, které se opravdu vydařilo.

Od května probíhá průběrný odstřel srnců. Jedná se o srnce, kteří nemají jít do srnčí říje.

                                                            Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

Jaro 2012

Dne 31.3.2012 se konala výroční valná hromada Mysliveckého spolku Andělka – Ves v hospodě ve Vsi.

Schůzi zahájil předseda spolku Zdeněk Štrbák. Přivítal hosty z Prahy, z MS Předlánce – Černousy a všechny přítomné. Ve své zprávě předsedy MS mimo jiné poděkoval všem, kdo se podíleli na krmení zvěře, prořezávání kultur, oprav posedů a jiných pracích a také za organizaci myslivecké zábavy. Ohodnotil např. tlumení škodné, lišky, jezevce aj. Popřál všem mnoho úspěchů a zdraví v nadcházející sezóně.

Poté předal slovo hospodáři MS Rudolfovi Štrbákovi. Ten ve své zprávě vyhodnotil hospodaření za loňský rok, který byl neúrodný a to také díky nevhodnému postřiku políček. Dále poděkoval všem kteří se podíleli na práci na mysliveckém zařízení a obzvláště vyhodnotil práci Jirky Horáka.

Následovala zpráva finančního hospodáře spolku Miroslava Křoviny, který zkalkuloval příjmy a výdaje spolku za loňský rok a s lítostí musel konstatovat, že skončily v mínusové částce.

Po vyhodnocení odstřelu zvěře škodné myslivosti, kde byl za nejvíce odstřelené škodné ohodnocen pan Zdeněk Štrbák, následovala bujará diskuze, kde byla i hodnocena výstavka krásných trofejí. Dvě z těchto trofejí následně získaly zlatou a stříbrnou medaili na okresní výstavě v Liberci.

                                              Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

Snimek-007_2

Snimek-004_6Snimek-006_3Snimek-010

Zima 2012

 Myslivecký spolek Andělka - Ves pořádal dne 18.2.2012 Myslivecký ples, kterého se účastnilo více než sto návštěvníků. Nejšťastnější návštěvník si odnesl z bohaté tomboly divoké prase a všichni si mohli pochutnat na tradiční, výborné myslivecké kuchyni, guláši, svíčkové a špízech. K tanci a poslechu hrála kapela ORION a všichni se dobře bavili až do ranních hodin.

Tímto děkuji všem sponzorům a těm, kteří se na celé organizaci plesu podíleli.

                               Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář  

Rok-2011-024_3Rok-2011-027

Podzim 2011

Podařilo se nám zajistit krmení na zimu (pšenice, ječmen, oves) ze svých políček. Zdárně se nám podařilo odchovat 130 kusů bažantů, které postupně vypouštíme do přírody.Proběhl hon na bažanta, kde bylo sloveno 40 kusů bažantů a 15 kusů kachen. Zvěř bude použita do tomboly a do kuchyně na Poslední leč na Andělce dne 19.11.2011, kterou právě připravujeme a na kterou Vás všechny srdečně zveme.  Rudolf Štrbák, hospodář MS.

 22102011175_222102011172_2

Dobře připravenou a velmi kladně hodnocenou akcí Mysliveckého spolku Andělka – Ves byla Poslední leč dne 19.11.2011 v Andělce. Tradičně skvělá myslivecká kuchyně Evy Štrbákové (svíčková, špízy, guláš) přilákala více než 200 návštěvníků, k tanci a poslechu hezky hrála kapela Orion. Přestože bylo připraveno 210 porcí jídel, byla kuchyně záhy vyjedená. V bohaté tombole bylo rozdáno 150 cen, včetně hlavních, divočáka, dančího, muflona a dvou kusů srnčího, které zajistil sám předseda sdružení Zdeněk Štrbák. Poslední leč navštívili lidé z Liberecka, Jablonecka, ale také naši přátelé z Polska.

  Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli cenami do tomboly a neméně také všem, kteří se na organizaci Poslední leče podíleli.  Děkuji, Rudolf Štrbák, hospodář MS.  

Rok-2011-045_2Rok-2011-050

 Img_0486


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie