Sbor dobrovolných hasičů Ves

  Složení výboru SDH: Jednatel - Alois Deschmann, starosta - Marek Zikmund, místostarosta - Rudolf Štrbák, velitel - Ondřej Šikola, hospodář - Ivana Krišáková, Petr Velcl, Petr Coufal.

----------------------------------------------------------------------------------------

2021

Dobrý den vážení čtenáři, Sbor dobrovolných Hasičů Ves od posledního čísla Zpravodaje měl v měsíci prosinec 2020 a leden 2021 celkem na pilno ohledně mimořádných událostí . Konkrétně povětrnostní vlivy dne 5.12.2020 v obci napáchaly vcelku spoust´. Jednalo se o spadlý strom na dráty přes komunikaci v Boleslavi, hned poté následoval spadly strom v horních Černousích v aleji u sedmi bratrů ( pamětníci vědí ) pro ostatní se jedná o komunikaci k bytovce u zámečku. Další poplach byl vyhlášen operačním důstojníkem HZS-LK 4.1.2021 ve 21:11 hod. Jednalo se o technickou pomoc, transport pacienta ve Vsi. Následovala další nepříjemná událost 12.1.2021 ve 12:24 hod. kdy jednotka ze Vsi byla vyslána k pádu stromu na osobu. Jednalo se o les poblíž třešňové aleje ve Vsi. Naštěstí osoba vyvázla pouze lehce pohmožděná. Doufal jsem, že se tomu tématu v tomto článku vyhnu ale bohužel. COVID 19 se podepisuje i na činnosti našeho sboru. Již několik schůzi výboru, který se schází pravidelně každou první sobotu v měsíci jsem byl nucen zrušit, kvůli vládním nařízení. Nicméně údržba techniky a zvelebování hasičárny probíhá. Provedly se menší opravy na výjezdovém vozidle a na zbrojnici bylo nainstalováno nové venkovní osvětlení. Chystáme také sběr železného šrotu, o termínu Vás budeme včas informovat. Ohledně konání tradičního kácení májky v Boleslavi Vás také budeme včas informovat. Jediné co můžu slíbit že uděláme vše pro to aby akce kácení májky proběhla. Ovšem stále musíme čekat co nám vláda Č.R. dovolí. Připomínám, že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na Facebookových stránkách. sdh Ves (obec Černousy).                                                                                                                             Marek Zikmund, starosta SDH Ves

Dobrý den vážení čtenáři , co se týká mimořádných situací v naší obci tak proběhl zásah č. 8/20 dne 3.12.2020 v 19:38 hod. Byl Vyhlášen poplach operačním důstojníkem HZS-LK, požár lesního porostu o rozměrech 2x4 m v Boleslavi. Zúčastněné JPO: SDH Ves, stanice Raspenava. 5 Prosince následkem povětrnostních vlivu naše jednotka v ranních hodinách vyjížděla ke spadlému stromu přes komunikaci v Boleslavi a hned potom se přesunula ke spadlému stromu přes komunikaci v horních Černousích u bytovky.

Začátkem prosince jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že nás navždy opustil kamarád a dlouholetý člen našeho sboru pan Karel Prášek. U sboru ve Vsi působil neuvěřitelných 60 let. Čest jeho památce! 

Připomínám, že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na facebookových stránkách sdh Ves (obec Černousy)                Marek Zikmund, starosta SDH Ves

2020

Dobrý den vážení čtenáři,

  ohledně mimořádných událostí v naší obci byl zásah č.2/20, dne 23.2.2020 ve 20:30 byl operačním důstojníkem HZS-LK vyhlášen poplach - pád stromu přes komunikaci ve směru Ves -> Andělka . Druhý výjezd byl na zavolání starosty obce 6.4.2020, jednalo se o dohašení požáru chaty v lese v horní části Černous. V březnu měla proběhnout Jarní hasičská zábava, bohužel kvůli současnému virovému stavu jsme byly nuceni zábavu zrušit. V průběhu dubna bylo naplánované námětové cvičení s názvem VODA 2020. Mělo se jednat o prověření starosty a výjezdové jednotky, schopnosti a znalosti zvládat krizové situace při povodních na popud Libereckého kraje. Bohužel i toto cvičení bylo kvůli současnému stavu zrušené. Jak je tedy vidět, tak bychom se vážně nenudili, jenže nám současná situace nedovolí žádnou činnost. V nejbližších dnech by se mělo konat pálení čarodějnic, Kácení máje a sběr železného šrotu. Pálení čarodějnic se určitě konat nebude. Ohledně kácení máje vás budeme včas informovat zda-li proběhne, jestli nám to vláda dovolí. Co se týká sběru železného šrotu tak o datu vás budeme včas informovat. V době krizového stavu proběhlo zhruba 100 brigádnických hodin, kdy Paní Michaela Zikmundová šila roušky pro širokou veřejnost. Ušila jich něco kolem 300 kusů, za to jí patří velké díky. Připomínám že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na facebookových stránkách. sdh Ves (obec Černousy).

                    Marek Zikmund, starosta SDH Ves 

  Dobrý den vážení čtenáři, ohledně mimořádných událostí v obci se od posledního čísla Zpravodaje moc nedělo. Byl jen jeden poplach a to 19.1.2020 v 16:18 hod byl vyhlášen poplach- požár sazí v komínu v Boleslavi ČP.48. Díky včasnému příjezdu jednotek se nic vážného nestalo a saze v komínu se zasypaly a vybrali. Dále 19.2. se očekával silný vítr. Jednotka provedla kontrolu a zkoušku techniky, abychom měli jistotu že je vše funkční a akceschopné. Naštěstí se naší obci vichřice vyhnula. Během Ledna 2020 proběhla brigáda v hasičárně, velký úklid v převlékarně a opravy na hasičské cisterně.

11.1.2020 proběhla výroční valná hromada SDH Ves, kde mimo jiné proběhla volba nového starosty SDH. Petra Coufala vystřídal Marek Zikmund. Tímto bych chtěl Péťovi poděkovat za celý sbor za odvedenou práci.

Touto cestou bych vás také chtěl pozvat na jarní hasičskou zábavu, která se bude konat 21.3. na sále v Hospodě pod Lípou ve Vsi. Připomínám, že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na Facebookových stránkách. sdh Ves (obec Černousy).     Marek Zikmund

 Dobrý den vážení čtenáři, ohledně mimořádných událostí v obci se od posledního čísla moc nedělo. Byl jen jeden poplach a to 23.10.2019 v 10:44, kdy byl operačním důstojníkem HZS-LK vyhlášen poplach. Záchrana osob a zvířat - vyproštěni z uzavřených prostor v Černousích. Dále jste si mohli povšimnout že se rozezněla ještě jednou mimořádně siréna a to 17. prosince ve 12:00, jednalo se o usnesení vlády ČR a rozkazu generálního ředitele HZS ČR. Po celém Česku se rozezněli sirény dlouhým nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund k uctění památky tragické události v Ostravské fakultní nemocnici. Dále Hasiči za podpory obce pořádali 7. prosince již tradiční mikulášskou nadílku, vice v dalším článku. Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2019: Provedli jsme celkem 7 výjezdů k mimořádným událostem, a to 4 krát k popadaným stromům, jednou k požáru, jednou povodně a jednou vyproštění z uzavřených prostor. Co se týká společenských akci a brigád uskutečnila se jarní hasičská zábava, proběhl sběr železného šrotu, v květnu tradiční kácení máje a mikulášskou nadílku, v neposlední řadě se udělala spousta práce na naší zbrojnici. Děkujeme všem co nás podporují jak finančně tak účastí na společenských akcí a přejeme mnoho úspěchů, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020. Připomínám že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na  facebookových stránkách. sdh Ves (obec Černousy).

                                                                                                                                                     Marek Zikmund

2019

Dobrý den vážení čtenáři, ohledně mimořádných událostí v obci se od posledního čísla moc nedělo. Byl jen jeden poplach a to 23.10.2019 v 10:44, kdy byl operačním důstojníkem HZS-LK vyhlášen poplach. Záchrana osob a zvířat - vyproštěni z uzavřených prostor v Černousích. Dále jste si mohli povšimnout že se rozezněla ještě jednou mimořádně siréna a to 17. prosince ve 12:00, jednalo se o usnesení vlády ČR a rozkazu generálního ředitele HZS ČR. Po celém Česku se rozezněli sirény dlouhým nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund k uctění památky tragické události v Ostravské fakultní nemocnici. Dále Hasiči za podpory obce pořádali 7. prosince již tradiční mikulášskou nadílku, vice v dalším článku. Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2019: Provedli jsme celkem 7 výjezdů k mimořádným událostem, a to 4 krát k popadaným stromům, jednou k požáru, jednou povodně a jednou vyproštění z uzavřených prostor. Co se týká společenských akci a brigád uskutečnila se jarní hasičská zábava, proběhl sběr železného šrotu, v květnu tradiční kácení máje a mikulášskou nadílku, v neposlední řadě se udělala spousta práce na naší zbrojnici. Děkujeme všem co nás podporují jak finančně tak účastí na společenských akcí a přejeme mnoho úspěchů, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020. Připomínám že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na  facebookových stránkách. sdh Ves (obec Černousy).

                                                                                                                                                     Marek Zikmund

Mikulášská nadílka

Každým rokem pořádá náš hasičský sbor za podpory Obce pro děti mikulášskou nadílku. Místo konání pravidelně střídáme mezi Vsí a Černousy. Tentokrát byla řada na Černousích. Na sále „Pod Kaštanem“ jsme v sobotu 7. prosince ozdobili vánoční stromek, a když se začaly děti trousit na sál, hrála už hudba, kterou jim mixoval Otakar Strnad. Děti za nedlouho už pěkně dováděly, když ale na sál vtrhli hrůzostrašní čerti (v podání Petra Velcla, Marka Zikmunda a Petra Burdy), tak jim pěkně zatrnulo. Naštěstí jejich řádění udělalo přítrž příchod Mikuláše (Tomáše Hloužka) a krásného anděla (Elišky Sedláčkové), kteří za krátkou básničku nebo písničku rozdávali dětem balíčky se sladkostmi, připravené Ivanou Krišákovou a Veronikou Lízancovou. Poté si mohli děti ještě nějakou dobu zadovádět při pěkné hudbě a občerstvit se limonádami, které nám daroval Míra Tajbner.

Děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli a všem sponzorům, především Obci Černousy, Mysliveckému spolku Andělka – Ves, Otakaru Strnadovi a Slavomíru Tajbnerovi.

                                                       Výbor SDH Ves.    

Od posledního čísla Zpravodaje se v obci přihodila spousta mimořádných událostí. 22. května v odpoledních hodinách vystoupala řeka Smědá na třetí povodňový stupeň. Jednotce ze Vsi tím začal dvoudenní maraton pohotovosti, technické pomoci občanům a prací. Hasiči společně se starostou obce panem Richterem převáželi lidi přes rozvodněnou řeku na vlaky, do obchodu, k lékaři, prováděli monitoring, vyproštění dodávkového vozidla uvázlého na zatopené komunikaci z Boleslavi do Černous. Řeka začala kulminovat druhý den 23.5. v ranních hodinách a v 17:00 hod se znovu otevřeli všechny původně zatopené komunikace. Celá událost se obešla bez újmy na zdraví a majetku.

11.6.2019 se v obci v nočních hodinách prohnala silná bouře, ve 3:10 byl operačním důstojníkem HZS-LK vyhlášen poplach, pád stromu přes cestu na vozidlo. V Černousích u paneláku spadl strom na tři zaparkované osobní automobily. Druhý strom spadl u nádraží na dva zaparkované automobily a třetí strom jsme odklízeli v aleji na komunikaci z Černous do Boleslavi.

25.5.2019 Hasiči pořádali tradiční kácení máje v Boleslavi na hřišti. Bába s dědkem předvedli zábavnou šou při kácení májky, kterou později vydražil za nemalé peníze pan Petr Hora, tímto mu jménem SDH Ves děkuji za příspěvek do hasičské pokladny.

Na hasičské zbrojnici se nadále buduje. Mimo jiné nám Obec zřídila v klubovně sociální zařízení. I přes to, že sledovanost našich informačních Facebookových stránek roste, připomínám že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na Facebookových stránkách sdh Ves (obec Černousy).

                                                           Marek Zikmund

2018

Rád bych vás informoval o činnosti naší zásahové jednotky sboru SDH Ves. Dne 1.2.2018 ve 21:42 byl vyhlášen operačním důstojníkem HZSLK poplach-požár sazí v komínu v obci Černousy č.p. 63. Na místo jsme s klukama vyjeli poměrně rychle, dá se říct v rekordním čase. Po příjezdu na místo události již zde byla jednotka z Frýdlantu s automobilovou stříkačkou a automobilovým žebříkem pod velením profesionálního hasiče z Raspenavy. Hašení probíhalo na sucho zasypáváním pískem. Po sléze naše jednotka pomohla s vynášením sazí a zbytku žhavého popela mimo objekt. Návrat na základnu do Vsi proběhl ve 22:58. Velké díky patří zasahujícím: Ondřej Šikola (velitel jednotky) Marek Zikmund, Zdenek Soukup a Petr Burda.

                                                                                                            Marek Zikmund

Stalo se již pravidlem, že náš sbor pořádá ve Vsi o velikonocích taneční zábavu a ani letos tomu nebylo jinak. Na Bílou sobotu jsme pozvali hudbu, připravili sál, občerstvení a kolem osmé večer začali již přicházet první návštěvníci, kterých se nakonec sešlo slušné množství. Hudbu obstarali dva šoumeni, kteří si říkají So Net Band a brzy svojí skvělou muzikou roztančili celý sál. V tombole bylo mnoho nádherných cen, které obstarali především naši členové a také darovali sponzoři. Všichni jsme se dobře pobavili a většina z nás se rozcházela až v časných ranních hodinách.

Děkujeme tímto všem, kdo se na pořádání zábavy podílel, darovali tombolu,  všem sponzorům, a také za spolupráci Mírovi Křovinovi a Lence Bubeníkové.  

                                                                                                                    Výbor SDH Ves   

Od minulého čísla zpravodaje naši hasiči nezaháleli a věnovali se mnoha činnostem. Začneme pozitivní zprávou a to, že 16.6.2018 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo mezinárodní soutěže v Habarticích kde se umístilo na 1. místě!!! Co se týče výjezdové jednotky a mimořádných událostí v naší obci tak proběhl Zásah č.7/2018. Dne 12.7.2018 v 5:08 byl operačním důstojníkem HZS-LK vyhlášen poplach- požár balíků sena v Černousích u nádraží, kdy bylo v plamenech 14 balíku sena . Byl to šest hodin dlouhý a náročný zásah. Zúčastněné JPO. SDH Ves, stanice Raspenava, SŽDC Liberec. Další houkání sirény se ozvalo 27.7.2018 v 16:20. V osadě Boleslav spadl strom přes cestu. Po příjezdu jednotky ze Vsi a Raspenavy se během chvilky strom rozřezal a odklidil. Dál v období extrémního sucha Hasiči ze Vsi provádějí rozvoz užitkové vody obyvatelům do sudů a barelů na zalévání zahrádek. Všechny zásahy a další činnost můžete sledovat online na facebookových stránkách. SDH Ves (obec Černousy).

                                                                                                                          Marek Zikmund

Již od 27.7.2018 naše výjezdová skupina má klid od mimořádných událostí což je samozřejmě velmi dobře. Prozatím v obci odoláváme i nepříznivým povětrnostním vlivům, nicméně se u Hasičů nenudíme. V sobotu 15.9.2018 se v našem sboru konala Hasičská svatba, byla to velká sláva. Náš velitel Ondřej Šikola si vzal svou dlouholetou partnerku Lucii Pěchovou. Novomanželům přejeme mnoho štěstí a lásky na společné cestě životem.

Za podpory obce Černousy se do hasičárny zavedl vodovodní řád tudíž při pohotovosti například při povodních se nám bude mnohem lépe fungovat v lepších podmínkách zázemí naší klubovny. Dále hasičárna ve Vsi po mnoha letech dostala novou plechovou krytinu a střecha se nádherně rozzářila. Na těchto pracích se účastnil hlavně Pan Václav Zítko s Panem Rudou Štrbákem. Samozřejmě za podpory obce Černousy. Tímto jim děkujeme. Všechny zásahy a další činnost můžete sledovat online na Facebookových stránkách sdh Ves (obec Černousy).

                                                                                                                                                              Marek Zikmund

2017

Vyvrcholením letošní hasičské sezóny byla okrsková soutěž, kterou jsme pořádali ve Vsi 9. září. Účast byla velká, soutěžilo celkem 30 družstev, přípravka, mladší a starší žáci, ženy, muži, a to v požárním sportu i v agregátu. Na závěr, jako zlatý hřeb soutěže si vyzkoušela agregát stará garda, kde nám pánové ukázali, že ještě nic ze svého řemesla nezapomněli. Celou soutěž řídil velice profesionálně zkušený hlavní rozhodčí pan Josef Kokta a brilantně komentoval Ruda Štrbák. Počasí se nám vydařilo a tak i diváků se přišlo podívat poměrně dost. Soutěžící i diváci si mohli pochutnat na dobrých uzených kuřatech, klobáskách, případně si dát párek v rohlíku, také se osvěžit točeným pivem nebo jinými nápoji. Po celý den nám příjemně vyhrával Míra Křovina z oken své hospody a atmosféra byla opravdu skvělá. Protože v letošním roce slavíme výročí 125 let založení sboru, využili jsme tuto příležitost k poděkování našim dlouholetým členům za jejich poctivou a záslužnou práci pro hasičské sdružení. Starosta SDH Ves Petr Coufal spolu s velitelem Ondrou Šikolou předali plaketu „Čestný člen SDH Ves“ našim členům: Vědunce Beranové, Stáňe Štrbákové, Honzovi Berkymu, Karlovi Práškovi a Rudovi Štrbákovi. Za podporu hasičů a dobrou spolupráci pak také starostovi obce Mirku Richtrovi.  

Děkujeme tímto všem, kdo se na organizaci soutěže podíleli, všem kdo nám pomáhali Milanu Šemberkovi a jeho partě VPP, Mírovi Křovinovi, Lence Bubeníkové a paní Ondřejíkové za zapůjčení pozemku.

Hasičské soutěže se s příchodem jara rozjely na plné obrátky a naše mužské družstvo se samozřejmě zúčastňují na mnohých z nich a ostudu rozhodně nedělají. V Předláncích na soutěži s PS8 získali chlapci třetí místo, na mezinárodní soutěži v Habarticích skončili čtvrtí a na okresní soutěži v Liberci, kam postoupili jako výherci okrskové obsadili páté místo.

  Křest hasičského vozu

Naše hasičská CASka po létech provozu již nutně potřebovala mnoho oprav a proto nám jí obec za přispění krajských dotací nechala kompletně zrekonstruovat. Když se nám pak v březnu vrátila z dílny pana Miroslava Velcla jako úplně nové auto, měli jsme velkou radost a rozhodli se udělat si malou oslavu. 25. března jsme projeli předváděcí jízdou všechny části obce abychom ho všem ukázali a poté se sešli ve Vsi před hasičárnou, kde jsme naše staronové vozidlo pokřtili. No a jak jinak by se měl náš vůz jmenovat než „Karel“, po svém letitém řidiči Karlu Práškovi, který sám také vůz pokřtil postříkáním šampusem. Veřejnosti jsme také představili nové zásahové obleky, které naše jednotka od obce dostala v loňském roce a potom jsme všechny přítomné pozvali na malé pohoštění do hasičárny.   

Hasičská velikonoční zábava

V sobotu o velikonocích jsme již tradičně pořádali na sále ve Vsi hasičskou zábavu, která se tentokrát setkala se slušným zájmem veřejnosti, prodali jsme více než 90 vstupenek. Nemalý podíl na tom měla i skvělá hudba v podání jablonecké kapely SO-NET BAND. Také tombola byla velice lákavá. Něco nám věnovali sponzoři, ale hlavně většina členů darovala do tomboly mnoho pěkných a hodnotných cen, které se po půlnoci losovaly více než půl hodiny. Hlavní ceny byly dva pytle cementu od Dřevařských závodů, nádherný dort v podobě hasičského auta od paní Michaly Zikmundové a jízdní kolo od pana Lukáše Jirečka. Když nádherný dort vyhrál Petr Hübel, nechal ho hned veřejně vydražit. Po krátkém přihazování ho získal za 800 korun Radek Coufal a přispěl tak pěknou sumou do hasičské kasy. No a než nechat takovou nádheru zkazit, tak dort raději nakrájel a rozdal všem ochutnat. Každý tak mohl zjistit, že dort od paní Zikmundové byl nejenom dokonalý vzhledově ale i velice chutný.

Děkujeme tímto všem sponzorům ale hlavně členům našeho sboru, kteří se na přípravě zábavy podíleli a všem, kteří darovali pěkné ceny do tomboly.                                                                                    

Zima 2016/2017

Nastupující podzim byl pro naše hasiče ve znamení důležitých soutěží. 17. září se naše mužské družstvo zúčastnilo okrskové soutěže, kterou letos pořádal SDH Višňová. V agregátu se jim trošku nezadařilo ale přesto skončili na pěkném třetím místě. Zato v požárním sportu již nezaváhali a obsadili první místo, čímž si zajistili postup do okresního kola.

O týden později 24. září, jsme pořádali u nás ve Vsi již šestý ročník Memoriálu Františka Pulce, který byl pro nás tentokrát opravdu slavnostní. Účast soutěžních družstev byla historicky asi největší a to především díky dětí. Zúčastnily se 2 družstva přípravky, 4 družstva mladších, 3 starších žáků, 5 ženských družstev, 4 mužská a 4 staré gardy. Navštívit nás také přijel v rámci své předvolební kampaně starosta města Chrastavy, dnes již také senátor Ing. Michal Canov. Soutěž zahájil v deset hodin starosta obce pan Miroslav Richter. Potom přišel ten očekávaný slavnostní okamžik, kdy starosta obce předal našemu sboru hasičský prapor, kterým se do budoucna budeme pyšnit při všech slavnostních příležitostech a který náš sbor bude provázet po jeho další existenci.

Jako první soutěžily děti přípravky, následovali mladší, starší žáci, ženy, muži a vrcholem byl souboj staré gardy. Tady jsme se dočkali dalšího milého překvapení, když nastoupila stará garda z Černous, a pánové, přestože hadice neměli v rukách už řadu let, neudělali vůbec ostudu a obsadili pěkné třetí místo. Nakonec naši chlapci opět vyhráli a ženské družstvo skončilo na pěkném druhém místě. Všem účastníkům soutěže i divákům se u nás líbilo a to také díky sponzorům, Miroslavu Křovinovi, který celý den pouštěl příjemnou hudbu, Martinu Slípkovi, který nám daroval a sám vyudil několik kil kuřecích stehen a Mysliveckému spolku Andělka – Ves, který nám uvařil hrnec zvěřinového guláše, po kterém se jen zaprášilo.

Děkujeme tímto všem soutěžícím, fanouškům, sponzorům a především všem, kteří se na organizaci memoriálu podíleli a odvedli kus poctivé práce.

Dne 23. října si naši chlapci udělali tzv. železnou neděli. Přesto, že za železo sběrny neplatí příliš mnoho, vyhověl náš sbor žádostem několika občanů, kteří se chtěli zbavit starého železa a udělal jeho sběr. Do sběrny do Pertoltic odvezli více jak 1,5 tuny a to ani nepobrali všechno železo co jim bylo nabízeno.

Děkujeme tímto všem, kteří nám staré železo přenechali a přispěli tím do hasičské kasy. Naše velké poděkování patří panu Milanu Šemberkovi, který nám vše odvozil a bez jehož pomoci bychom se neobešli.

Úspěšný rok 2016 jsme uzavřeli výroční valnou
hromadou 21. ledna v Hospodě pod Lípou ve Vsi, za hojné účasti členů
našeho sboru a hostů. Schůzi řídil jako obvykle jednatel sboru pan Alois
Deschmann, který také přednesl zprávu o činnosti SDH za rok 2016. Dále jsme si vyslechli zprávu revizora účtu a návrh činnosti na rok 2017. Místostarosta SDH pan Rudolf Štrbák předal vybraným členům čestné uznání SDH Ves a členka výkonného výboru OSH Liberec paní Věra Stříbrná předala čestné uznání okrsku Višňová a OSH Liberec. Na závěr proběhla diskuze, bylo schváleno usnesení a poté jsme si mohli pochutnat na skvělém gulášku, který pro nás uvařily skvělé kuchařky,
Stáňa Štrbáková, Ivana Krišáková a Vědunka Beranová. Děkujeme tímto Mysliveckému spolku Andělka – Ves za darované maso, kuchařkám za jejich skvělou práci a Mírovi Křovinovi za zajištění všeho potřebného.

Léto 2016

                      Po zimní přestávce se s příchodem jara rozeběhly také hasičské soutěže a naše družstva evidentně neztratily nic ze své loňské formy. V květnu zahájili sezónu soutěží PS8 v Předláncích, kde získalo družstvo mužů první místo a ženy se umístily na krásném třetím místě, přestože na trénování měly velice málo času. Poté se chlapci začátkem června zúčastnili mezinárodní soutěže v Habarticích, odkud si opět přivezli pohár za první místo. Následovala okresní soutěž v požárním sportu ve Velkých Hamrech, na kterou jsme postoupili jako vítězové loňské okrskové soutěže. Tady naše družstvo obsadilo krásné druhé místo a zajistilo si tak postup do krajské soutěže, která se bude konat v srpnu v Jablonci. Poslední červnovou sobotu si naše mužské družstvo ještě přivezlo Zlatou povodňovou lopatu z Višňové, kde byli nejrychlejší v pytlování písku.

Do konce sezóny se ještě zúčastníme několika soutěží a vyvrcholením dnes již úspěšného roku by měla být naše místní soutěž ve Vsi – Memoriál Františka Pulce, který plánujeme na září a na který Vás rádi pozveme.

--------------------------

Jak už víte, naše mužské družstvo zvítězilo v loňské okrskové soutěži a tím postoupilo do okresní soutěže, která se konala v červnu ve Velkých Hamrech. Tady se naši chlapci umístili na druhém místě a kvalifikovali se tak do krajské soutěže v Jablonci, 14. srpna. Tady již družstva startují ve sportovních elastických dresech a zdánlivě to připomíná spíše atletickou než hasičskou soutěž. Přesto, naši chlapci v žádném případě neudělali ostudu a obsadili pěkné sedmé místo.

Zima 2015/2016

Vyvrcholením hasičského roku 2015 byla výroční valná hromada, která proběhla 23. Ledna v Hospodě pod Lípou ve Vsi, za hojné účasti členů našeho spolku a několika hostů. Schůzi řídil dle stanoveného programu náš zkušený jednatel Alois Deschmann, který také přednesl zprávu výboru o činnosti za rok 2015. Dále si všichni vyslechli zprávu revizora účtu a návrh činnosti na rok 2016. V doplňkové volbě výboru byl zvolen jako velitel SDH Ves Ondra Šikola, který byl již v listopadu starostou obce jmenován velitelem výjezdové jednotky. Za příkladnou a obětavou práci pro hasičské hnutí bylo oceněno osm členů čestným uznáním SDH Ves a šesti našim členům předal čestné uznání okrsku Višňová jeho starosta pan Erban. V diskuzi poděkoval pan Erban našim chlapcům za rychlou a profesionální likvidaci požáru ve Vsi na sklonku loňského roku, starosta obce pan Richter poděkoval našemu sboru za odvedenou práci a přislíbil i nadále podporu obce hasičské činnosti. Po proběhlé diskuzi bylo jednohlasně schváleno usnesení a poté jsme si mohli pochutnat na skvělém zvěřinovém guláši od Honzi Feryho. Maso na guláš nám daroval Myslivecký spolek Andělka – Ves, děkujeme.

                      V prosinci jsme za přispění obce a dalších sponzorů opět uspořádali pro děti mikulášskou nadílku. Na sále ve Vsi se tentokrát sešlo téměř šedesát dětí a určitě si to pěkně užily. Míra Křovina pouštěl skvělou hudbu, která brzy vylákala děti na taneční parket k čertovskému řádění. V mikulášských dílničkách, které připravily dobří lidé z Černous (Jiřka a Jana) si mohly děti namalovat obrázky nebo něco pěkného slepit. Když se už zdálo, že si to čerti rozmysleli a nepříjdou, zhasla světla, na sál se vyvalil dým a vtrhla banda hrůzostrašných pekelníků. Vypadali dost strašidelně a menší děti se také proto dost bály, obzvlášť když jim čerti vyhrožovali odnesením v pytli. Než ale mohlo dojít k nejhoršímu, udělal jejich řádění přítrž majestátní Mikuláš v doprovodu krásného anděla. Děti pak slíbily Mikulášovi, že už nebudou zlobit, zazpívaly, nebo přednesly nějakou básničku a dostaly od něj za to balíčky se sladkostmi. Dále se pak mohly bavit při hudbě a občerstvení, které pro ně hasiči připravili.

Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří na tuto akci přispěli: Obci Černousy, MS Andělka – Ves, paní Věře Vokurkové a panu Miroslavu Křovinovi.  

 Dscn2761 Dscn2771Dscn2781

Léto 2015

V sobotu 5. září pořádal náš sbor již čtvrtý ročník hasičské soutěže, Memoriál Františka Pulce. Na louce u hasičárny ve Vsi jsme vyměřili cvičiště, postavili stan a zajistili vše potřebné. Ráno po deváté hodině se začali sjíždět soutěžící sbory z okrsku Višňová. Postupně dorazili Předlánce, Pertoltice, Habartice, Višňová a spolu s našimi sestavili dvacet soutěžních družstev. Soutěž zahájil v deset hodin starosta obce pan Miroslav Richter a první na „plac“ šli prckové přípravky Předlánců a Habartic. Následovali mladší žáci, starší žáci, ženy, muži a soutěž vyvrcholila soubojem staré gardy. Kolem patnácté hodiny se vyhlašovaly výsledky, předaly ceny a soutěž byla ukončená. A jak to pro nás dopadlo? Starší žáci – 1. místo, ženy – 1. místo, muži – 1. místo a stará garda – 3. místo. Když k těmto krásným výsledkům přičteme početnou diváckou kulisu, příjemnou hudbu Míry Křoviny a celkem slušné počasí, můžeme říci, že to byla velice zdařilá soutěž.

Děkujeme tímto všem soutěžícím, fanouškům a především všem, kteří se na organizaci memoriálu podíleli a odvedli kus poctivé práce.

Týden po naší domácí soutěži se ženské a mužské družstva zúčastnila okrskové soutěže, kterou letos pořádali Předlánce. Muži jeli obhájit putovní pohár, který měli ve svém držení již čtyři ročníky. Toto se jim však nepodařilo, i když dosáhli při útoku z agregátu nejlepší čas. Rozhodčí jim totiž přičetl 20 trestných vteřin za neúplně rozvinuté hadice a tím se propadli až na čtvrté místo. V další disciplíně, požárním sportu však zvítězili, a postoupili tak do jarního okresního kola. Ženské družstvo se umístilo na krásném druhém místě.                                          Výbor SDH Ves   

-------------------------------------------------------------

To, že naše mužské družstvo neztratilo nic ze své dlouhodobé formy dokazuje jejich umístění na soutěžích, kterých se zatím v letošním roce zůčastnili:

7.6. Okresní soutěž v Tanvaldu - 3.místo

13.6. Mezinárodní soutěž v Habarticích - 1.místo

27.6. Soutěž o Zlatou povodňovou lopatu ve Višňové - 8.místo

Na další soutěže se průběžně připravujeme a při tom nezapomínáme ani na údržbu techniky, která po letech služby už postupně dosluhuje a občas nás zradí při nejméně vhodné příležitosti. Proto také s napětím čekáme, zda se starostovi podaří získat dotaci na obnovu naší hasičské cisterny, tak jako se to podařilo na nákup nových zásahových obleků a radiostanic, které již nutně potřebujeme.

     Dsc_0625

Jaro 2015

Pálení čarodějnic

Přes nepříznivou předpověď meteorologů se nám počasí na čarodějnice nakonec vydařilo. Společně s myslivci jsme postavili za Hospodou pod Lípou pěknou vatru a za soumraku jí slavnostně zapálili. Po setmění se děti vydaly na lampiónový průvod, který byl záměrně veden kolem hřbitova, kde jsme se je marně snažili vystrašit. Děti měly pro strach uděláno a strašidla v bílém prostěradle a různých hrůzostrašných zvuků se vůbec nebály. Za odměnu se pak dočkaly od Míry pěkného ohňostroje.

  Hasičský pětiboj

 Letošní sezónu jsme zahájili již druhým ročníkem hasičského pětiboje, spojeným s oslavou MDŽ, který jsme uspořádali na sale ve Vsi 7. března. Z pozvaných pěti družstev z okrsku Višňová dorazili jen Pertoltické a Předlánecké, což však nijak neubralo na zábavném podání této soutěže, nebo lépe řečeno srandamače. Spolu s našim pak soutěžili smíšená družstva v pěti netradičních disciplínách jako např. jízda zručnosti, hasičský bowling a jiné. Celé klání řídila nestranná rozhodčí Andrea Velclová, která take soutěžní disciplíny vymyslela a výběrem pěkné hudby doprovázel Míra Křovina. Za účast obdrželi všichni soutěžící pěknou (tekutou) cenu a děvčata take kytičku k nadcházejícímu svátku žen. Kdo vyhrál není vůbec důležité, podstatné je, že jsme se všichni dobře pobavili a užili si hezký večer. Po ukončení této soutěže pokračovala v nastaveném veselém duchu taneční zábava a MDŽ se slavil až do pozdních večerních hodin.

  Velikonoční hasičská zábava

Další vydařenou jarní akcí byla Velikonoční zábava. V sobotu o velikonocích hrála na sále ve Vsi na naší hasičské zábavě kapela Torzo. Účast byla slušná a tombola, kterou věnovali členové našeho sboru a sponzoři byla bohatá. Účastníci si mohli pochutnat na skvělém tataráčku Honzy Feriho, vybrat si z rozmanité nabídky nápojů a především se pobavit při příjemné hudbě.

Děkuji touto cestou všem, kteří se na pořádání a  přípravách obou akcí podíleli, všem kdo darovali krásné a hodnotné ceny do tomboly a také našim sponzorům: paní Věře Vokurkové, Miroslavu Křovinovi a Marku Hešovi.                                Petr Coufal, starosta SDH Ves.

Ještě zima 2014/2015

Dne 24. ledna 2015 se konala v pohostinství U Kaštanu v Černousích výroční valná hromada SDH Ves za rok 2014. Zučastnilo se 35 členů a dva hosté, starosta obce pan Miroslav Richter a jednatelka okrsku Višňová paní Olga Čepelíková. Schůzi řídil dle stanoveného programu náš jednatel pan Alois Deschmann, který také přednesl zprávu výboru o činnosti za rok 2014. Dále si všichni vyslechli zprávu revizora účtu a návrh činnosti na rok 2015. Za příkladnou a obětavou práci pro hasičské hnutí bylo oceněno osm členů čestným uznáním SDH Ves a to především z řad mládežnického družstva, třem členům bylo uděleno čestné uznání okrsku a šesti čestné uznání okresního sdružení hasičů. Medaili za věrnost 30 roků obdržela paní Věra Brázdová. Po proběhlé diskuzi bylo jednohlasně schváleno usnesení a poté schůze vyvrcholila skvělou svíčkovou od Elišky.

  Dne 21.února se zúčaastnili naši zástupci výroční valné hromady okrsku Višňová, kterou letos hostilo SDH Minkovice. I na této schůzi přednesl pan Deschmann zprávu o činnosti našeho SDH a velitel pan František Soukup převzal z rukou starosty Okresního sdružení hasičů Liberec čestné uznání našemu sboru.

    Dscn2262  Dscn2266

Zima 2014

                      Mikulášskou nadílku jsme tentokrát spojili s nadílkou pořádanou na sále v Černousích. O tom, že se vydařila svědčí hojná účast dětí a rodičů. Čerti byli hrůzostrašní, Mikuláš vlídný a skvělá hudba všechny brzy roztančila. Díky sponzorům jsme mohli potěšit sladkostmi více než padesát dětí a to nejenom z naší obce. Na sladkosti pro děti přispěli: Obec Černousy, Milan Hanzl, Doprava - Hanzl, SDH Ves, MS Andělka - Ves, Věra Vokurková. Hudební produkce DJ Mikša. Hlavní organizátoři Eliška a Láďa, kteří si zaslouží velkou poklonu. Za spokojené dětičky i rodiče všem moc děkujeme.

 Mikulas-2014-012 Mikulas-2014-005

Podzimní soutěže dětí

Děti byly na podzim na dvou soutěžích. Nejprve v Pertolticích a poté v Kunraticích.  Na těchto soutěžích děti ukázaly, jak se naučily používat topografické dovednosti, a to srovnání mapy, poznávání značek a určení azimutu. Ve zdravovědě měly za úkol obvázat kolena, ošetřit zranění ruky a provést následný transport. V požární ochraně poznávaly hasičské předměty a určily správný a nevhodný hasicí prostředek pro hašení konkrétního požáru. Také absolvovaly disciplíny zaměřené na zručnost, a to lezení po laně, vázání uzlů a střelbu ze vzduchovky.

V Pertolticích se dětem nedařilo. Skončily na 10. místě. Zato v Kunraticích ukázaly vše, co uměly a podařilo se jim vystoupat na krásné 4. místo. Tímto děkuji mladým hasičům za sportovního ducha a jsem ráda, že když jsem jim něco nepovedlo, nevěšely hlavu a dokázaly vše napravit v další soutěži a ukázat tak, že v nich něco je a že mají v budoucnu i na medailová místa.                       Andrea Velclová

Léto 2014

Naši hasiči ani přes prázdniny nezaháleli, věnovali spoustu svého volného času úpravám v hasičské zbrojnici, hlavně v nově vybudovaném útulku, údržbě a opravám techniky a také samozřejmě výcviku. Ten budou v září zvláště potřebovat, protože je čekají dvě náročné soutěže. První bude v sobotu 6. září, již třetí ročník Memoriálu Františka Pulce ve Vsi a tou druhou, okrsková soutěž v Habarticích 13. září. Na obou soutěžích budou naše družstva obhajovat prvenství z loňského roku a na obě Vás srdečně zveme.

 Naše jednotka měla v srpnu také výjezd k požáru, kdy v Černousích hořel obří stoh slámy. Hasit však nemuseli, velitel zásahu z HZS Liberec správně rozhodl, nechat stoh vyhořet a pověřil naší jednotku dohledem, aby se oheň nerozšířil. Opět se potvrdilo, že mít v obci funkční jednotku PO je velice důležité.            Výbor SDH Ves.   

Jaro 2014

Pětiboj

Pěknou akci ke konci zimy vymyslela naše mládež v čele s Andreou Velclovou. 8. března jsme na sále ve Vsi uspořádali halovou soutěž, tzv. hasičský pětiboj. Ona to vlastně soutěž  ani nebyla, spíše srandamač. Soutěžila smíšená družstva SDH Předlánců, Pertoltic a naše v pěti netradičních disciplínách. Běžela se štafeta, jela jízda zručnosti, stavěly protipovodňové zábrany, zachraňovali se ranění a hrál hasičský bowling. Celou soutěž řídila nestranná rozhodčí Andrea, o časomíru a porotu se postarali Vědunka s Lojzou a příjemnou atmosféru navodil výběrem pěkné hudby Míra Křovina. Součástí tohoto veselého odpoledne byla také oslava MDŽ a tak jsme všem zúčastněným ženám popřáli k jejich svátku a obdarovali je kytičkou. Ani myslivecký spolek Andělka – Ves nezůstal pozadu a přidal se k oslavě. Svým ženám dali krásné tulipány a společně jsme se bavili, tancovali a veselili až do pozdních večerních hodin.

                         Hasičská velikonoční zábava

Další vydařenou hasičskou akcí byla velikonoční zábava. V sobotu o velikonocích hrála na sále ve Vsi na naší hasičské zábavě kapela Torzo. Účast byla slušná a tombola bohatá. Hlavní cenu, jízdní kolo Favorit (o kterém se dá již hovořit jako o veteránu), věnoval do tomboly Lukáš Jireček. Když byl ale o půlnoci vylosován jako jeho výherce, neváhal a kolo vydražil ve veřejné dražbě. Získanou částku pak věnoval našemu sboru. Velký ohlas vzbudilo vystoupení skupiny bojového umění Wing Tsun pod vedením Honzy Feryho, která nám v průběhu večera předvedla svůj skvěle nacvičený program.

Děkuji touto cestou všem, kteří se na pořádání a organizaci obou akcí podíleli, všem kdo darovali ceny do tomboly a především sponzorům (a také našim členům) Mírovi Křovinovi a Lukáši Jirečkovi. Petr Coufal, starosta SDH Ves.

Petiboj-fotky

Zábava-fotky

Výroční valná hromada

                        Dne 25.1.2014 se konala v hospodě ve Vsi výroční valná hromada SDH Ves za rok 2013. Celou schůzi zkušeně řídil jednatel SDH pan Alois Deschmann dle stanoveného programu. V usnesení byl schválen závěrečný účet, zpráva o činnosti za rok 2013 a plán práce na rok 2014. Starosta SDH Ves předal čestné uznání SDH za příkladnou práci osmi členům, převážně z řad ženského družstva a také udělil čestné členství panu Marku Hešovi a Miroslavu Křovinovi. Poté starosta okrsku předal čestné uznání OSH Liberec jedenácti členům, kteří si je zasloužili svojí aktivitou v roce 2013, dále předal medaili za příkladnou práci paní Stanislavě Horákové a medaili za věrnost 50 let panu Karlu Práškovi. V závěrečné diskuzi vystoupili přítomní hosté, starosta obce pan Vladimír Keller, starosta okrsku Višňová pan Lubomír Erban a instruktorka okrsku paní Věra Stříbrná. Ve svých projevech ocenili činnost SDH Ves, poděkovali všem členům za jejich práci a nešetřili chválou na adresu našeho sboru.                                     Výbor SDH Ves.

Zima 2013

Mikulášská nadílka 2013

Tak jako každý rok uspořádal SDH Ves začátkem prosince na sále ve Vsi mikulášskou nadílku pro děti z obce. Při pěkné hudbě a světelných efektech Míry Křoviny se děti pěkně bavily, rozdávala se kola, cukrovinky a všechny děti s napětím očekávaly příchod Mikuláše. Brzy po setmění se vyvalil pekelný dým a na sál vtrhli dva hrůzostrašní čerti (Roman Mráček a Matěj Velcl), kteří některé děti vystrašili až k pláči. Vzápětí na to však vstoupil do sálu majestátný Mikuláš (Lojzík Deschmann) v doprovodu anděla (Andrei Venclové), čerty zkrotil a vyzval děti aby mu řekly nějakou básničku nebo zazpívaly. Za pěkné básničky nebo zpívání pak děti odměnil balíčky se sladkostmi, kterých rozdal více než šedesát.

Děkujeme tímto všem sponzorům, kterými byli: Obec Černousy, MS Andělka – Ves, paní Věra Vokurková, pánové Alois Deschmann, Miroslav Křovina a Lukáš Jireček.

Mikulas-2013

Léto 2013

15. září 2013 Pohár starosty OSH Liberec ve Frýdlantu.

Naše ženské družstvo získalo krásné 3. místo - gratulujeme!

Pohár starosty_OSH_2013

7.září 2013 okrsková soutěž v Pertolticích.

Účast družstev Pertoltice, Habartice, Višňová, Minkovice, Předlánce, Ves.

Úspěchy našich družstev:

Muži: požární sport - 2. místo, agregát - 1. místo

Ženy: 1. místo

Stará garda: 2. místo

Chlapci tímto poprvé v historii vyhráli třikrát za sebou okrskovou soutěž a získali tím putovní pohár do svého vlastnictví.

Poděkování patří především družstvu žen, které se za velice krátkou dobu dokázaly secvičit a ještě za kratší dobu dokázaly zvítězit. Blahopřejeme!

Img_0908

Dne 24. srpna 2013 náš hasičský sbor uspořádal již 2. ročník soutěže o Pohár Františka Pulce.

Bohužel na tuto soutěž se dostavili jen předlánští hasiči a podpořit nás přijeli zástupci z Višňové. 

Dívčí družstvo nemělo konkurenci, přesto si zasoutěžili se smíšeným družstvem z Předlánců, vybojovalo si 1. místo. V disciplíně mužů oběma družstvům nenasály mašiny vodu, tak se nakonec rozhodlo ve zkráceném útoku. Opět naše družstvo nezklamalo a pohár zůstává doma. Družstvo z Předlánců neodjelo s prázdnou -  vybojovalo si první místo ve staré gardě, kde byli o málo rychlejší než naše družstvo. 

 Počasí nám přálo a účast fanoušků byla hojná. Oslavy se protáhly do pozdních nočních hodin. Soutěž se celkově vydařila, nechyběla ani legrace. Doufáme, že příští rok se soutěž opět vydaří.

                                                                                                  Andrea Velclová

Pohar-fr-pulce

Děti

Naše děti se pravidelně schází na hasičském kroužku pod vedením Andrei Velclové. Začaly se také zúčastňovat hasičských mládežnických soutěží a jsou čím dál více zapálený do hasičské činnosti.

Práce ladýh hasičů

Jaro 2013

V sobotu o velikonocích pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ves zábavu na sále hospody Pod lípou. Návštěvnost sice nebyla kdovíjaká (přišlo asi 60 lidí), ale díky dobrým lidem, kteří si zakoupili vstupenky v předprodeji aby podpořili naši činnost se prodalo téměř 100 vstupenek. Kapela Torzo navodila svoji příjemnou hudbou veselou atmosféru a v tombole bylo tolik cen, že vyhrál téměř každý. Návštěvníci se dobře bavili a Hana, Andrea a Petr Velclovi se v baru měli co otáčet.

Děkuji tímto všem, kteří se na zábavě podíleli a všem co dodali mnoho cen do tomboly. Uznání si obzvlášť zaslouží Lojza Deschmann a Roman Mráček za prodej vstupenek a rodina Velclová za profesionální práci v baru. V neposlední řadě patří náš dík Mírovi Křovinovi a Elišce Aronové za zapůjčení všeho potřebného včetně sálu.    Všem ještě jednou děkuji, Petr Coufal, starosta SDH Ves.

                                        Fotky ze zábavy        

Zima 2013

Dne 20. ledna proběhla ve Vsi výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Starosta SDH přivítal přítomné členy a hosty, kterými byli starosta obce Černousy Bc. Vladimír Keller, zástupce OSH Liberec Mgr. Vladimíra Erbanová a starosta Okrsku Višňová pan Lubomír Erban. Dále pak celou schůzi řídil jednatel sboru pan Alois Deschmann dle schváleného programu. Byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2012, plán činnosti na rok 2013, zpráva revizora účtu za rok 2012, proběhla volba delegátů na výroční valnou hromadu okrsku Višňová a doplňující volbou byl do výboru SDH zvolen na funkci velitele pan František Soukup. Za práci u hasičů byli oceněni Čestným uznáním SDH Ves za příkladnou a obětavou práci: slečna Andrea Venclová, paní Verunka Beranová, Hana Venclová, Michaela Fulínová a Matěj Velcl. Čestné uznání OSH Liberec za příkladnou a obětavou práci bylo uděleno: panu Josefu Hanzlovi a Ondrovi Šikolovi. Stužku za věrnost 10 let dostal pan Petr Burda a za 30 let paní Stanislava Horáková. Medaili za příkladnou práci získali paní Alena Korábová, pan Tomáš Klein a Alois Deschmann.

V závěrečné diskuzi přednesli hosté a někteří členové své příspěvky a následně bylo schváleno usnesení.  

Dne 9.2.2013 jsme ve Vsi hostili výroční valnou hromadu okrsku Višňová. Starosta okrsku pan Lubomír Erban přivítal přítomné zástupce sborů ze Vsi, Habartic, Minkovic, Pertoltic, Předlánců a Višňové. Také přivítal hosty, kterými byli starostové obcí Višňová, Habartic a Černous. Celou schůzi řídil dle předem schváleného programu a mimo jiné, všichni zástupci přítomných sborů přednesli svoji zprávu o činnosti za rok 2012. Také byli oceněni někteří členové okrsku, z SDH Ves přihnuli Čestné uznání okrsku Višňová za příkladnou a obětavou práci paní Ivana Krišáková, pan Petr Velcl a Petr Coufal. V závěrečné diskuzi vystoupili starostové obcí Mgr. Vladimíra Erbanová, Bc. Vladimír Keller a pan František Krišpín.     

Podzim 2012

Hasiči Ves mají za sebou úspěšný rok. V květnu si přivezli poháry z Habartic a Předlánců a v září obhájili loňské první místo na okrskové soutěži, kterou pořádal SDH Minkovice ve Vísce. Pokud by se nám podařilo příští rok opět na okrskové soutěži zvítězit, získali bychom putovní pohár okrsku do vlastnictví, což se ještě žádnému družstvu v historii nepodařilo.

V září jsme také uspořádali po mnoha letech svoji vlastní soutěž, nazvanou na počest nestora hasičství ve Vsi pana Františka Pulce jeho jménem. Naši chlapci opět zabojovali a Pohár Františka Pulce tak zůstal doma. Ani stará garda neudělala ostudu a vybojovali za druhé místo basu 11° piva. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev žen a mužů. Pozvání přijali i hasiči z polských Slawnikowic a podařilo se tak navázat dobrou mezinárodní spolupráci. Počasí nám sice příliš nepřálo, což se také odrazilo na nízké návštěvnosti, přesto si myslím, že to byla velice zdařilá akce.

Děkuji tímto nejenom našemu vítěznému družstvu ale také všem členům sboru, kteří se na organizaci soutěže podíleli a také za skvělou hudbu Mírovi Křovinovi.        Petr Coufal, starosta SDH Ves.

Pohár Františka Pulce

22.9.2012 uspořádal náš sbor po mnoha letech svoji vlastní soutěž o Pohár Františka Pulce. Soutěž byla nazvána na počest dlouholetého člena a funkcionáře sboru, jednoho z průkopníků hasičství ve Vsi pana Františka Pulce. Zůčastnilo se sedm družstev a také naši přátelé z polských Slawnikowic. Naši chlapci se opět vytáhli a pohár za první místo si ponechali doma. Ani stará garda se nenechala zahanbit a získali basu Gambrinusu za druhé místo, blahopřejeme!

Pohar-fr-pulce

Léto 2012

V květnu nám naše družstvo mužů opět dělalo radost. Na mezinárodní soutěži v Habarticích získali pohár za druhé místo, jen těsně za německým, téměř profesionálním Altbernsdorfem  a na soutěži v Předáncích s PS 8 suverénně zvítězili. Na Povodňové lopatě ve Višňové v červnu neudělali svým umístěním určitě ostudu. Tak jen tak dál chlapci.

                        Také dětské družstvo se nám pomalu pod vedením Tomáše Kleina pěkně rozjíždí. Děti se scházejí každý týden, začínají se seznamovat s hasičskou technikou a cvičit se v požárnické všestrannosti. Nebude tak trvat dlouho a začnou se zúčastňovat i hasičských soutěží.

Duben 2012

Velikonoční zábava

V sobotu o velikonocích jsme pořádali hasičskou zábavu. Téměř stovka účastníků se dobře pobavila a zatančila si při hudbě skupiny Orion. Po půlnoci pak všichni napjatě čekali, kdo vyhraje hlavní cenu tomboly, jízdní kolo Favorit z 80 tých let, které do tomboly věnoval Petr Velcl. Kolo nakonec získalo svého nového majitele a jak samy vidíte na obrázku i zkušební kolečko na sále se vydařilo.

Děkujeme tímto všem, kteří se na organizaci zábavy podíleli, všem kdo přispěli cenami do tomboly a také panu Petru Hradeckýmu za velmi vsřícnou spolupráci.

                                                                                                           Výbor SDH Ves. 

Dscn0472

 Dscn0497

 Leden 2012

Dne 14.1.2012 se konala výroční valná hromada SDH Ves, které se zúčastnilo 28 členů sboru a 5 hostů – starosta obce pan V. Keller, starosta OSH Liberec pan M. Navrátil, starosta okrsku Višňová pan L. Erban a instruktorka okrsku paní V. Stříbrná. Valná hromada ve svém usnesení schválila zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2011, plán činnosti SDH na rok2012 auložila výboru i všem členům úkoly na rok 2012.

SDH Ves udělil Čestné uznání za příkladnou a obětavou práci: paní Stanislavě Horákové, Romaně Brázdové, sl. Veronice Eibichové, panu Vladimíru Kellerovi, Petru Hradeckýmu, Miroslavu Křovinovi, Marku Hešovi, Petru Velclovi, Josefu Fulínovi, Ondřeji Šikolovi, Martinu Slípkovi, Františku Soukupovi, Zdeňku Soukupovi a Romanu Mráčkovi.

 

  

 

Prosinec 2011

Konečně po více než půl roce jsme od stavebního úřadu ve Frýdlantu dostali stavební povolení na přístavbu hasičské zbrojnice. Naši chlapci jakoby se již nemohli dočkat svého vytouženého útulku se hned vrhli do práce a pod vedením stavitele Pepy Hanzla začali stavět.

      

Snmek-002_2

Snmek-004

Snmek-005

Snmek-007

Snmek-008

                                                                                                                             

   

Dne 17.9.2011 pořádal SDH Ves soutěž okrsku Višňová. Naši chlapci se na domácí půdě předvedli a získali jedno první a dvě druhé mista - blahopřejeme!!!

Fotky-ze-souteze

      

Fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie