Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Odpověď informace č.1