Ochrana osobních údajů

Pověřenec GDPR pro obec Černousy

Informační povinnost GDPR