Odkaz na Krizové řízení / ochrana obyvatelstva

Město Frýdlant

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/krizove-rizeni/

Odkaz na povodňový portál

Povodňový plán obce Černousy

http://www.edpp.cz/dpp/cernousy

Výstražné informace