Historie

Součástí obce Černousy je od roku 1963 VES, nejsevernější osada libereckého okresu. Dříve se zde setkávaly zemské hranice Čech, Saska a Pruska. Ve spisech je VES připomínána již v roce 1306 a existuje i český zápis z roku 1543. Původní slovanská obec, osídlená znovu podle německého práva, byla nazvána "Wiese", což znamená louku. Byl to opravdu výstižný název vyjadřující polohu v údolí Smědé. Svými 209 m nadmořské výšky se řadí k nejníže položeným místům v této oblasti.

Dominantou je bezesporu kostel sv.Vavřince, který již v roce 1346 příslušel k míšeňské, později pražské diecézi. V kostele a na hřbitově jsou dnes zachovány cenné náhrobky majitelů obce ze 16. a 18. století. Obec byla původně lenním statkem frýdlantského panství.

Školu zde založil v roce 1616 leník Kryštof von Spiller. Docházeli sem děti ze Vsi, Černous, Boleslavi a Ostrožna (Ostritz). Roku 1829 byla postavena vlastní školní budova, když předtím bývala škola po obytných domech.

 

Dějiny bývaleho dvora a továrny  v obci Boleslav

Černousy

Cristoph + Unmack G.M.B.H

Stručný přehled správního vývoje obce Ves

Z Pověstí od řeky Smědé

Ves


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Boleslav


 
 
Nastavení fotogalerie

Černousy


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.